Consultant, Systemtechniker

stefan.opprecht@bsbit.ch

«bsb.info.partner AG, weil kompetente Partner Synergien schaffen.»
  • zertifizierter Abacus-Berater für Servicemanagement
    zertifizierter Abacus-Berater für Servicemanagement